31
Hasta Adı ve Soyadı:
Tarih Oral Verilen İlaçlar İntravenöz Verilen İlaçlar YEMEKLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ilaç grubu
ilaç adı
ilacın sıra no su
ilacın dozu
ilacın uygulama yolu
ilacın dozunun birimi
ilacın pozolojisi