Oğlum ve Ben
Oğlum ve Ben

Kardiyoloji’de Kilometre Taşları

Kardiyoloji’de Kilometre Taşları

 

1628 William Harvey İngiliz doktor William Harvey, ilk kez kan dolaşımını tanımladı.
1706 Raymond de Vieussens Fransız anatomi profesörü Raymond de Vieussens, ilk kez kalbin odacıkları ve damarların yapısını tarif etti.
1733 Stephen Hales İngiliz din ve bilim adamı Stephen Hales, ilk kez kan basıncını ölçtü.
1816 Rene T. H. Laennec Fransız doktor Rene T. H. Laennec, ilk kez steteskop’u (dinleme aleti) icat etti.
1895 Wilhelm Konrad Roentgen Wilhelm Konrad Roentgen, ilk kez X-ışınlarını keşfetti. İlk olarak eşinin kol radyografisini çekti. Koroner girişimler X-ışını altında yapıldığından Roentgen’in bu buluşu “girişimsel kardiyolojinin” ilk adımı sayılmalıdır. W.K.Roentgen, 1901 yılında bu keşif sayesinde Nobel ödülü almıştır.
1903 Willem Einthoven Flemenk fizyoloji uzmanı Willem Einthoven, ilk kez elektrokardiyografi’yi (EKG) geliştirdi.
1909 Dr. Alfred E. Cohn Kardiyolog Alfred E. Cohn, ABD’de bir elektrokardiyogram makinesi kullanan ilk kişi oldu.
1912 James B. Herrick Amerikalı doktor James B. Herrick, ilk kez atardamarların sertleşmesi sonucu oluşan kalp hastalığını tanımladı.
1915 Dr. Bernard S. Oppenheimer, ilk elektrokardiyografi (EKG) laboratuvarını kurdu.
1929 Dr. Arthur M. Master, ilk başarılı standart kardiyak stres testi olan “Master Two-Step” i geliştirdi.
1929 Werner Forsmann Werner Forsmann, 65 cm’lik bir kateter ile ön kol damarından girerek, X-ışını altında, kendi kalbininin görüntüsünü elde etti.
1938 Robert E. Gross Amerikalı cerrah Robert E. Gross, ilk kalp ameliyatını gerçekleştirdi.
1941 Cournand ve arkadaşları ile Richards ve arkadaşları ilk tanısal kalp kateter uygulamasını gerçekleştirdi.
1949 Dr. Charles Friedberg Dr. Charles Friedberg ve Dr. Master, kardiyak aritmilerin tedavisinde direkt akım kardiyoversiyonunun öncülerindendir.
1950 Charles Dotter Charles Dotter, ilk kez kalp kateterizasyonunu klinik uygulamaya soktu.

Zimmerman ve Lason, sol-sağ kalp kateterizasyonu uyguladı.

1951 Charles Hufnagel Amerikalı cerrah Charles Hufnagel, aort kapağını tamir etmek için plastik kapak geliştirdi.
1952 Amerikalı cerrah F. John Lewis, başarılı ilk kalp ameliyatını gerçekleştirdi.
1953 Sven Seldinger Koroner anjiyografi için kasık atardamarından giriş yöntemi ilk olarak Sven Seldinger tarafından geliştirildi. Yöntem, bugün de onun adıyla bilinmektedir.

(Bu yöntemle ilk koroner anjiyografi 1967’de Judkins tarafından yapıldı.)

Bugün en sık kullanılan yöntem Seldinger  yöntemidir.

1953 Amerikalı cerrah John H. Gibbon, ilk kez mekanik kalp ve kan temizleyicisi kullandı.
1954 Celal Ertuğ Prof. Dr. Celal Ertuğ, Türkiye’de ilk sağ kalp kateterizasyonunu gerçekleştirdi.
1956 Forssmann, Cournand ve Richards, kalp kateterizasyonuna katkıları nedeniyle Nobel Ödülü aldı.
1959 Sones Sones, kendi koroner damarlarını göstererek, ilk selektif koroner anjiyografiyi yaptı. Bu, modern vasküler tekniklerin gelişmesine ve girişimsel kardiyolojinin doğmasına neden olmuştur.

Sones, bu işlemde giriş yeri olarak brakiyal arteri (ön kol atardamarını) kullandı ve bu yöntem kendi adı ile anıldı (Sones Yöntemi).

1961 Amerikalı kardiyolog J. R. Jude, durmuş bir kalbi yeniden çalıştırmak için kalp masajı yapan takıma önderlik etti.
1965 Michael DeBakey ve Adrian Kantrowitz Amerikalı cerrahlar Michael DeBakey ve Adrian Kantrowitz, hasta bir kalbi iyileştirmek için ilk kez mekanik cihazları kullandılar.
1967 Melvin Paul Judkins Dr. Melvin Paul Judkins, bugün en sık kullandığımız, kendi adı ile anılan, ucuna şekil verilmiş kateterleri geliştirerek koroner anjiyografiyi daha kolay ve pratik hale getirdi.

Hatta Judkins’e atfedilen şu söz meşhur olmuştur: “Operatör engel olmazsa, kataterlerim kendi yolunu bulur.”

1967 Christiaan Barnard Güney Afrikalı cerrah Christiaan Barnard, bir insandan diğerine ilk tam kalp naklini gerçekleştirdi.
1974 Dr. Richard Gorlin Dr. Richard Gorlin, hastaların kalp kapaklarının ne kadar ciddi derecede tıkandığını ölçmek için bir formül geliştirerek romatizmal kalp hastalığının cerrahi tedavisi dönemini başlatmıştır.
1974 Andreas Gruentzig Andreas Gruentzig periferik arterlerde kullanılmak üzere yeni balon dilatasyon kateterleri geliştirdi.
1976 Dr. Louis E. Teichholz, sol ventrikülün pompalama işlevini noninvaziv olarak ölçmek için hala kullanılan formülü geliştirdi.
1977 Andreas Gruentzig Andreas Gruentzig, insanda ilk perkütan transluminal koroner anjiyoplastiyi gerçekleştirdi.
1982 Dr. Robert Jarvik ve Dr. William DeVries Amerikalı cerrah Willem DeVries,  Amerikalı doktor Robert Jarvik tarafından geliştirilen kalıcı yapay kalp naklini gerçekleştirdi.
1982 Dr. James H. Chesebro Dr. James H. Chesebro ve Dr. Valentin Fuster, koroner baypas greftlerinin kapanmasını önlemek için aspirinin değerini kanıtlayan klinik bir araştırmayı yürüttüler. Dünyadaki kardiyologlar ve cerrahlar tarafından hızla benimsenen yaklaşım, yaygın olarak uygulanan bu operasyonu olan hastalar için prognozu büyük ölçüde artırmaktadır.
1984 Dr. Martin E. Goldman Dr. Martin E. Goldman, ameliyat sırasında TEE kullanan ilk kişidir.
1985 Dr. John A. Ambrose Dr. John A. Ambrose, karmaşık anjiyografik lezyon morfolojisi ile akut koroner olaylar arasındaki ilişkiyi keşfetti; bu da hastaların anjiyoplasti ve baypas ameliyatı için seçilme şekillerini önemli ölçüde değiştirdi.
1990 Dr. Jonathan L. Halperin Dr. Jonathan L. Halperin, non-valvular atriyal fibrilasyonlu hastalarda felç gelişimini önlemek için pıhtı-önleyici ilaçlarla ilgili büyük bir çalışmaya önderlik etti.
1991 Dr. Mark B. Taubman Dr. Mark B. Taubman ve arkadaşları, koroner anjiyoplasti sonrasında yeniden daralmaya neden olan pıhtılaşma ve inflamasyondan sorumlu proteinleri ilk kez tanımladılar.
1994 Antonio Colombo Antonio Colombo stent trombozunun (pıhtılaşmayla tıkanmasının)  önlenebilmesi için stent açılmasının mükemmelleştirilmesi gerekliliğine ve yüksek basınç uygulamasına dikkat çekti ve stent kullanımının da yeni bir çığır açıldı.
1997 Dr. Fuster, kalp krizi geçiren hastalarda, hastaneden taburcu olduktan sonra ikinci bir kalp krizi, felç veya ölümü önlemede pıhtı önleyici ilaçlarla ilgili olarak en büyük çalışmayı yayınladı.
2000 Dr. Zahi A. Fayad Dr. Zahi A. Fayad, Dr. Valentin Fuster ve arkadaşları arter damarındaki plakları gösteribilen bir MR tekniği (black-blood MRI) üzerinde çalışmalar yaptılar.
2002 Dr. Michael Poon Dr. Michael Poon, Dr. Juan J. Badimon ve Dr. Valentin Fuster stentlerin yeniden tıkanmalarını önlemek için Rapamycin-kaplı stent geliştirilmesinde çalıştılar.
2003 Dr. Jonathan L. Halperin Dr. Jonathan L. Halperin, atriyal fibrilasyonlu hastalarda felç gelişmesini önlemede kullanılan yeni jenerasyon anti-koagülan ilaçlarla ilgili büyük bir çalışmaya önderlik etti.
2006 Samin K. Sharma Samin K. Sharma, New York eyaletindeki girişimsel kardiyologlar arasında yüksek hasta sayısı ve düşük komplikasyon oranı ile “Governor’s Award for Excellence” ödülünü kazandı.
2009 David H. Adams David H. Adams, Marie-Josée ve Henry R. Kravis Endowed, kalp kapağı cerrahisi ve mitral kapak tamiri konusundaki çabaları nedeniyle 2009 “Achievement in Cardiovascular Science and Medicine Award” ödülünü kazandılar.

 

 

 

About Ufuk Ali Türk

1971 Ayvalık - Balıkesir doğumluyum. Dünyalar güzeli bir eşim ve iki evladım var, şu anda Fethiye/Muğla'da yaşamaktayız. Özel Letoon Hospital'de Kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım.

2 comments

  1. Hacer Eyüboğlu

    Sayın Dr. Ufuk Ali Türk yeni paylaşımlarınızı bekliyoruz. Emeğinize teşekkür ederim. İlgiyle takip ediyorum. Sevgiler, selamlar..

    • İlginiz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince sizlere layık olmaya çalışıyorum. Arzu ettiğiniz bir konu olursa bildirmekten çekinmeyiniz.
      Kalbiniz sevgiyle dolsun..