Anjiyoplasti ve Stent

Bilekten Yapılan Anjiyoplasti ve Stent

Anjiyoplasti ve Stent

Koroner anjiyografi oldunuz ve damarınızda bir darlık veya tıkanıklık tespit edildi. Doktorunuz sizin klinik durumunuza yani şikayetlerinizin cinsine, sıklığına ve şiddetine, sizde mevcut olan diğer hastalıklara, şu anda kullanmakta olduğunuz ilaçlara, damarınızın çapına, lezyonun boyuna, özelliklerine ve birkaç diğer unsura bakarak sizin için en uygun olan tedavi yöntemi olarak anjiyoplasti ve stent, yani PCI (PTCA ve Stent) tedavisini belirledi. Size durumu anlattı ve siz de kabul ettiniz.

Anjiyoplasti ve stent işlemi hemen koroner anjiyografinin ardından aynı seansta, yani siz daha kateterizasyon laboratuvarında (anjiyografi salonunda) anjiyo masasından kalkmadan yapılabilir veya biraz daha düşünmek, araştırmak, ikinci bir fikir almak veya aile üyelerine danışmak isterseniz, ikinci seansta yani başka bir gün de yapılabilir.

Unstable angına (kararsız angına) dediğimiz kalp krizinin öncüsü olarak kabul edebileceğimiz durum veya miyokard enfarktüsü (kalp krizi) dediğimiz acil durumlarda genellikle sizin veya yakınlarınızın üzerinize düşen karar verme ve yapılacak işlemi onaylama süresinin maalesef mümkün mertebe kısa olması gerekmektedir. Çünkü bazen “dakikalarla yarışmak” diyebileceğimiz bir durum mevcut olabiliyor. Bir an önce karar verilmesi ve bir an evvel gerekenin yapılması gerekebiliyor. Adı üzerinde acil durum, hızlı olmak gerekiyor. Koroner arterin tıkanmasından sonra oksijen ve temiz kandan mahrum kalan, o damarın beslemiş olduğu alandaki kalp hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlamaktadır. Genellikle ilk 6 saat içirişinde çoğu hücre hayatını ve/veya fonksiyonunu kaybetmektedir. Bu nedenle hızlı hareket etmek ve hızlı karar vermek gerekir.

Koroner anjiyografi sayfasında anlattığım gibi girişim yapılacak bölgedeki atar damarın içine plastik kılıf zaten yerleştirilmiş olduğundan, anjiplasti ve stent işleminde ayrıca bir acı duyulmamaktadır. Koroner anjiyografide kullanılan diyagnostik kataterlerin yerine, guiding (kılavuz) kateter dediğimiz anjiyoplasti ve stent işlemi için özel olarak üretilmiş başka bir cins kateter kullanılmaktadır.

Kılavuz KateterAnjiyoplasti ve Stent

Kılavuz katater plastik kılıfın içerisinden geçirilir ve atar damarın içine sokulur. Kalbe doğru ilerletilerek koroner arterin ağzına yerleştirilir. Bu kılavuz kateterin içierisinden kılavuz tel geçirilerek koroner arterdeki darlık veya tıkanıklık olan bölgeden geçirilir ve kılavuz tel koroner arterin mümkün mertebe en ucuna doğru ilerletilir. Bu kılavuz teli tren rayı gibi düşünebiliriz. Bir kere rayı döşedikten sonra artık trenin bu ray üzerinden gidip gelmesi çok daha kolay olacaktır.

Balon kateterBalon kateterPTCA

PTCA balon kateter (balon) dediğimiz plastikten yapılan, içine basınçlı sıvı doldurulunca şişen, sıvıyı geri alınca sönen ince bir balondur. Kılavuz kateterin içerisinden, kılavuz telin üzerinden ilerletilerek koroner arterdeki darlık veya tıkanıklık bölgesine getirilir. İndeflatör dediğimiz yüksek basınçla (0-20 atmosfer basınç) şişirme yapabilen bir cihaz yardımıyla, balon istenilen basınç (genellikle 8-12 atmosfer basınç) ile şişirilir. Koroner arterdeki tıkanıklık bu işlem ile bir miktar açılmış ve damarın içerisinden kan akımı tekrardan başlatılmış olur. Darlık vardı ise, darlık bir miktar azaltılmış, damarın içindeki kan akımı biraz daha arttırılmış olur.

Balon yapmak günümüzde nihai hedef değildir. Koroner arterdeki tıkanıklığı açmak ve damarın tıkanıklıktan sonraki kısımlarını görebilmemiz için stent öncesi gerekli bir ön hazırlık işlemidir diyebiliriz. Balon şişirilmesi ve söndürülmesi sonrasında balon kateter kılavuz tel sabit tutularak, telin üzerinden geri çekilir, önce koroner arterin içinden, sonra kılavuz kateterin içinden çıkarılarak vücut dışına alınmış olur. Balon işlemi sonrasında tekrar ilaçlı film çekilerek, koroner arterin son durumu değerlendirilir. Damarın çapına, lezyonun uzunluğuna ve yapısına göre uygun cins ve boyutlarda bir stent belirlenir. Bu karar verilirken hastanın diğer özellikleri de göz önünde bulundurulur.

Anjiyoplasti ve StentStent

Stent dediğimiz genellikle paslanmaz tıbbi çelikten yapılan ve balon kateterin sönmüş vaziyetteki balonu üzerine yerleştirilmiş olan bir malzemedir. Halk arasında “yüzük” veya “yay” olarak da bilinmektedir. Birden fazla çeşidi ve bir çok markası bulunmaktadır (Eriyen stentler ve stent çeşitleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın).

Anjiyoplasti ve Stent

Stentli balon kateter, kılavuz kateter içerisinden, kılavuz tel üzerinden ilerletilerek, önce koroner arterin içine, sonra da tam lezyon (darlık/tıkanıklık) bölgesine getirilir. Yine indeflatör yardımıyla belirli bir basınç ile şişirilerek stentli balon kateterinin balonu şişirilir. Balon şiştikçe, üzerine monte edilmiş olan stent de genişler ve damar duvarının iç yüzeyine yerleştirilmiş olur. Stentin yerleştirilmesi sonrasında, stentli balon kateterin balonu söndürülür, stentli balon kateterin balonu kılavuz tel üzerinden geri çekilerek, kılavuz kateterin ve sonunda da vücudun dışına çıkarılmış olur. Fakat stent, koroner arterin iç yüzeyinde kalmış olur.

İşlemin başından sonuna kadar aralıklı olarak her adımda ilaçlı film çekilir. En sonunda stent yerleştirilmesi sonrasında, darlığın giderilmiş veya tıkanıklığın açılmış hali de filme çekilir.

Kılavuz tel koroner arterin içinden geriye kılavuz kateterin içine çekilir. Kılavuz kateter de koroner arterin ağzından geriye çekilerek plastik kılıftan dışarıya çıkarılır.

 

Stent vücut için yabancı bir madde olduğu için, üzerinde pıhtı oluşmaması ve dolayısı ile tıkanmaması için kan sulandırıcı, pıhtılaşma önleyici ilaçlar (ağızdan alınan haplar ve toplar damardan yapılan iğneler şeklinde) kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle girişim bölgesindeki atar damarın içine yerleştirilen plastik kılıf, anjiyografi sonrasında olduğu gibi hemen çıkartılmaz. Kan sulandırıcı, pıhtı önleyici ilaçların etkisini ölçtüğümüz ACT/aPTT dediğimiz bazı testler mevcuttur. Bu değerlere bakılarak 4-8 saat içerisinde plastik kılıf da atar damarın içinden çıkarılmış olur.

İletişim Formu için tıklayınız.


Protected by Copyscape


Creative Commons LicenseBilekten Yapılan Anjiyoplasti ve Stent by Dr. Ufuk Ali Türk is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


About Ufuk Ali Türk

1971 Ayvalık - Balıkesir doğumluyum. Dünyalar güzeli bir eşim ve iki evladım var, şu anda Fethiye/Muğla'da yaşamaktayız. Özel Letoon Hospital'de Kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım.